lnwshop logo

จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens

จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens
จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 1จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 2จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 3จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 4จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 5จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 6จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 7จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 8จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 9จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 10จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 11จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 12จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 13จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 14จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 15จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 16จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 17จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 18จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 19จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 20จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 21จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 22จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 23จัดไป! ช้าอดแน่ค่ะ! ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.4 ### ABLE-86 Plus+ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android 4.2 ราคาถูกเวอร์สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพชัดเปรี้ยะ คมกริบ ระดับ HD (Hi-Def) ที่ 1280*1024 : 4000 lumens thumbnail 24
หมวดหมู่ 1) Portable Projector รุ่นพกพา ไปไหนไปกัน นำหนักเบาเหาะ กินไฟน้อย ราคาจิ๊บๆ
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 17,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ
4.00/5 จาก 1 คน
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!


++ เมพขิงๆ!!!  .ใหม่ล่าสุด ABLE-86+

สุดยอดโปรเจคเตอร์ มัลติมีเดีย 3D Wifi + Android ราคาถูกเวอร์  สวยแจ่ม แรงจัด 4000LM ภาพขัดเปรี้ยะ คมกริบ1080p ที่ 1280*1024 ดูหนัง 3D มี Wifi ฝัง Android 4.2 เล่นเกมส์ได้สุดมันส์ พร้อมดูหนัง FULL HD 1080p ความละเอียดอัพได้ถึง 1920*1280 หลอด LED 50,000ชม ใช้งานได้ 25ปี  สุดๆแลัวสเปกนี้ โทรมาเลย วัน สองวันของหมดแน่นอน ++

 

   มาอีกแล้ว ของดีราคาเบาๆ อย่าง มินิโปรเจคเตอร์ที่ขนาดกระทัดรัดแต่ราคาจิ๋วๆ
ความแรงจัดขนาด 4000 Lumens ตัวนี้ แรงจัดๆ ขนาดฉายกลางวันได้ไม่ต้องแคร์สื่อ เอ้ย แคร์แสงรบกวนเลยทีเดียว ตัวนี้เหมาะกับงานทุกแบบ ทั้งดูหนัง 3D แบบสามมิติเต็มจอขนาด 100-200นิ้ว สบายๆ ใช้งานบันเทิง Home Theatre เต็มรูปแบบ หรือจะเป็นงานฝึกอบรม งานนำเสนอในออฟฟิส ก็ยอดเยี่ยม การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเป็นระบบ Wifi ไร้สาย ไม่ต้องมีสายเกะกะอีกต่อไป

    ไม่ใช่เพียงแค่นั้น นอกจากชัดและมี 3D แล้ว ยังฝัง Android 4.0 ให้ได้เล่นเกมส์ เล่นเน็ทได้เหมือน Smart TV กันเลย ทำให้ตัวนี้เป็นได้ไม่ใช่แค่โปรเจคเตอร์ แต่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงประจำบ้าน เพราะเหมาะกับทุกคนในบ้านจริงๆ
   คุณพ่อก็จิบเบียร์ดูบอลจอยักษ์อยู่กับบ้านกับเพื่อนๆ คุณแม่ก็ดูละคร เกมส์โชว์ หนัง 3D สนุกๆได้ทุกวัน ส่วนคุณลูกๆก็ดูการ์ตูน สารคดี เล่นเกมส์ระบบแอนดรอย์ ที่มีเป็นแสนๆ เกมส์ให้โหลดฟรีๆ อีกต่างหากไม่ต้องออกจากบ้านก็เหมือนมีโรงหนัง อยู่ในห้องนั่งเล่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ครับ

**ยี่ห้อจะตลาดแพงไปไหน ใช้ไม่ถึงปีหลอดขาดเปลี่ยนใหม่เป็นหมื่น ดีดลูกคิดไปแล้วไม่คุ้ม เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีหลอด LED ที่ทนทาน 50,000 ชม. หรือใช้ได้กว่า10 ปีดีกว่าไหมครับ ทุกรุ่นรับประกัน 1 ปี ซื้อวันนี้ รับของแถมเพียบ!! โทรเลย ช้าอด ของหมดเร็วมาก**

 

ABLE-86+ (1280*1024)

 

Projector system:5.8inch LCD +LED lamp

Native resolution:1280*1024 , support 1080p;

Brightness:4000 Lumens

Contrast:5000:1

Image reverse:  360 degree flip up

Lens : Manual Focus ,

Color : 16.7 million Full color

Scale ratio: 16:9 and 4:3 

Lamps  type : 200W lamp . 20000-50000 hours life

Pictures size : 60-200inch    

Keystone : ±15 degree

Power consumption : total 220W

Input voltage : 100-240V ,50-60Hz

Interface input: HDM*2/VGA/AV/YPBPR/HD USB*2/AUDIO IN/RJ45 (optional)

Build in Wifi android system

Voltage:110-240V/50-60Hz

N.W. : 3KGS   G..W.:4KGS

 

 ********************************************************

 

สนใจสั่งซื้อโทร 093-9594794 คุณกิ่ง (รับสายตลอด 24 ชั่วโมง)

Line : kf1977

สั่งซื้อ โอนเงิน กสิกร 341-2-48508-3 

กิ่งฟ้า ดาราสวรรค์(Kingfah Darasawan)

 

*******************************************************


เราลดราคาเยอะเลยค่ะ ส่ง EMS กทม วันเดียว เพิ่ม 200 ค่าส่ง
ต่างจังหวัด 2-3 วันถึง เพิ่ม 200 ค่าส่ง 
พกง. เพิ่ม 200 บาท จ่ายรับของได้ที่ไปรษณีย์ทั่วไทย
 

กรณีจ่ายเงินปลายทาง ขอความกรุณาอยู่รอรับสินค้า หรือไปรับ
สินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทางให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ เพราะถ้าท่านไม่ไปรับ
ตามกำหนดสินค้าจะถูกตีกลับ ทำให้ทางร้านเสียค่าขนส่งไปฟรีๆ และ
สินค้าเสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย เนื่องจากส่งกลับไปกลับมาค่ะ

 

 

*******************************************************

 8

7

9101112

See The 3d DVD Photo Test ...
 6.jpg7.jpg8.jpg10.jpg
 
 

See The 100inch 2D HD DVD Test connect HDMI Port...

 
11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg
 
 

Real 3D Game Test...
You Must Use Red-blue & Red-Green 3D format Film source and Video&Games...Otherwise, you can only see the 2D Image

 
15.jpg
16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg
ความพึงพอใจ:
ศิวพล
10 ก.พ. 2558 15:05 น.
ดีทุกอย่าง ติดอยู่เรื่องเดียว App Market เป็นภาษาจีน ยัหาวิธีแก้ไม่ได้
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ร้านอยู่ตรงไหนครับ
ถ้าจะซื้อของ แล้วต้องการทดสอบ จะทำได้ไงครับ
ต๊อด
ต๊อด
125.26.206.x
24 พ.ค. 2559 16:54 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาสันกำแพง สนง.ย่อยสาขาบ่อสร้าง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

RECOMMENDED

CONTACT US

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม942,179 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด554,361 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.พ. 2555
ร้านค้าอัพเดท14 ก.ค. 2561

CATEGORY

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านThaiMiniProjector.com
ร้านThaiMiniProjector.com
www.thaiminiprojector.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

RECOMMENDED

RANDOM PRODUCTS

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก