lnwshop logo

++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน

++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน
++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 1++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 2++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 3++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 4++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 5++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 6++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 7++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 8++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 9++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 10++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 11++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 12++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 13++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 14++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 15++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 16++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 17++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 18++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 19
หมวดหมู่ 1) Portable Projector รุ่นพกพา ไปไหนไปกัน นำหนักเบาเหาะ กินไฟน้อย ราคาจิ๊บๆ
ราคาปกติ 13,990.00 บาท
ลดเหลือ 8,990.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 ABLE-800 Plus+ มินิโปรเจคเตอร์

มาอีกแล้ว ของดีราคาเบาๆ อย่าง มินิโปรเจคเตอร์ที่ขนาดกระทัดรัดแต่ราคาจิ๋วๆ ความแรงสูงขนาด 2000 Lumens ตัวนี้เหมาะกับงานทุกแบบ ทั้งดูหนัง HD คุณภาพระดับ DVD สูงสุด 1080p เต็มตา เต็มจอขนาด 80-120นิ้ว สบายๆ ใช้งานบันเทิง Karaoke หรือ Home Theatre เต็มรูปแบบ หรือจะเป็นงานฝึกอบรม งานนำเสนอในออฟฟิส ก็ยอดเยี่ยม แนะนำเลยค่ะ ในวงเงินเท่านี้

เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ ราคาถูก ความสว่าง 2000lm  ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector HD ของดี ราคาถูก แบบนี้ ไม่มีอีกแล้ว >>> คือ..เริ่ดดดดอ่ะ!!!

 ******************************************************** 

สนใจสั่งซื้อโทร 0955397446 คุณกิ่ง (หยุดเสาร์อาทิตย์)
Line : missingyou444
สั่งซื้อ โอนเงิน กสิกร 341-2-48508-3 
กิ่งฟ้า ดาราสวรรค์(Kingfah Darasawan) 

*********************************************************
เราลดราคาเยอะเลยค่ะ ส่ง EMS กทม วันเดียว เพิ่ม 200 ค่าส่ง
ต่างจังหวัด 2-3 วันถึง เพิ่ม 200 ค่าส่ง 
พกง. เพิ่ม 200 บาท จ่ายรับของได้ที่ไปรษณีย์ทั่วไทย

*********************************************************

 Product Feature:

 - The professiona appearance design for ventilation has largely improved the stability and life time for the projector;

- The Led lamp can works for over 20 thousand hours, and can provide beautiful colors;

- Manual focus adjusting, get picture from 50-120 inches.

- Native resolution :800x600 pixels support 1080p Full HD

- Adopt LED Lamp as the light source ,It can works for more than 20,000 hors ,and LCD Display technology ,It can provide beautiful colors .

- Professional trouble shooting and protection measures;

- The projector is small and light, easy to carry with;

- Easy changing in 16:9 and 4:3 aspect ratio;

- Low power consumption, echo-oriented;

*Multi-function interface:AV,VGA,SD,USB;HDMI Build -in Stero Speakers

*Vehicle power supply supported, easy to use.

 Specification ,

Model

ABLE 800+

Image system

Single LCD Display Technology

Resolution

Native 800*600 pixels support 1080P 1920*1080P

Lamp

LED 20,000hrs life

Brightness

2000 lumens

Contrast

1500:1

Aspect ratio

4:3,16:9

Picture size

50-120 inch (diagonally)

color

16770K

Input terminal

HDMI/AV/USB/SD/VGA

Speaker

2W*2

Projecton distance

1-5.0M

Output terminal:

12V Power source and stereo earphone

Weight

3kg

Demension

127x126x56mm

Menu

English chinese Spanish ,Italian etc

Projection model:

Front/rear projection

Power consumption

24W

Accessories

Power adapter, AV cable, Manual book, Remote control

Support Video files

MPEG1(.dat;,.mpg. Mpeg), MPEG2(.mpg); MPEG4(.avi, .mp4);

RM,RMVB(.rm, .rmvb); H264(.mkv, .mov); MOV (.avi; .mp4);

Mjpeg(.avi); FLV (.flv) ; VC1( .wmv, .asf), DIVX(.DIVX, .avi)

Support Audio files

WMA, MP3, M4A

Support Image files

JPEG/BMP/GIF/PNG

Standard accessories

1pc User manual, 1pc Power cable,VGA Cable

1pc Remote control

 

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของร้านเราค่ะ
ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยความดี 
มีทรัพย์มั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐี มีบุญบารมียิ่งใหญ่ สวยหล่อทั้งกายใจ ทั้งภพนี้และ
ภพต่อไป สมหวังดั่งใจตลอดปีตลอดไปเทอญ...สาธุๆๆ (ขอจงสำเร็จๆๆ มีแก่ทุกท่านค่ะ)

ยินดี support ทุกท่านจากใจค่ะ
www.thaiminiprojector.com
Kingfah D.
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.ระยะห่างจากเครื่องถึงจอที่ภาพคมชัดที่สุดกี่เมตรครับ
2.รับประกันกี่ปีและเคลมได้ไหม
3.วิธีการส่งมีแบบใดบ้างบ้างมีค่าใช้จ่ายไหม
4.มีอะไรเปลี่ยนจำหน่ายไหมกรณีหมดการรับประกัน
5.หลอดภาพมีอายุการใช้งานเท่าไร ราคาเท่าไร
คมสันต์ ชนะเคน
คมสันต์ ชนะเคน
119.42.95.x
14 ก.ย. 2558 13:03 น.
1. ระยะห่างจากเครื่องที่ให้ภาพคมชัดประมาณ 3-6 เมตรค่ะ
2. รับประกัน 1 ปี
3. ส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง หรือไม่ก็โอนผ่านธนาคารแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกค่ะ
4. หลอดภาพมากกว่า 20,000 ชั่วโมง
5. ถ้าหมดรับประกัน สามารถฝากซื้อกับทางเราได้ค่ะหลอดและอุปกรณ์ต่างๆ (ทางไทยมีจำหน่ายเหมือนกันแต่ไม่มาก)
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
16 ต.ค. 2558 21:46 น.
able 80 plus+ ดูทีวีได้ไหมครับ
able80plus+ ดูทีวีได้ไหมครับ
คมสันต์ ชนะเคน
คมสันต์ ชนะเคน
110.77.241.x
12 ก.ย. 2558 10:25 น.
ดูได้ค่ะ ต่อเข้ากับกล่องจานดาวเทียมในบ้านได้เลยค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
14 ก.ย. 2558 09:54 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาสันกำแพง สนง.ย่อยสาขาบ่อสร้าง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

RECOMMENDED

CONTACT US

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม942,179 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด554,361 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.พ. 2555
ร้านค้าอัพเดท14 ก.ค. 2561

CATEGORY

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านThaiMiniProjector.com
ร้านThaiMiniProjector.com
www.thaiminiprojector.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

RECOMMENDED

RANDOM PRODUCTS

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก