lnwshop logo

++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน

++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน
++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 1++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 2++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 3++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 4++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 5++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 6++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 7++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 8++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 9++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 10++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 11++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 12++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 13++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 14++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 15++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 16++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 17++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 18++ คาราโอเกะกันเต็มอิ่ม!! กับ ABLE-800+ มินิโปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก คุณภาพสูง เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ พรีเซ้นท์งาน ความสว่าง 2000lm ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector ของดี ราคาถูก แบบน thumbnail 19
หมวดหมู่ 1) Portable Projector รุ่นพกพา ไปไหนไปกัน นำหนักเบาเหาะ กินไฟน้อย ราคาจิ๊บๆ
ราคาปกติ 13,990.00 บาท
ลดเหลือ 8,990.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 5 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 ABLE-800 Plus+ มินิโปรเจคเตอร์

มาอีกแล้ว ของดีราคาเบาๆ อย่าง มินิโปรเจคเตอร์ที่ขนาดกระทัดรัดแต่ราคาจิ๋วๆ ความแรงสูงขนาด 2000 Lumens ตัวนี้เหมาะกับงานทุกแบบ ทั้งดูหนัง HD คุณภาพระดับ DVD สูงสุด 1080p เต็มตา เต็มจอขนาด 80-120นิ้ว สบายๆ ใช้งานบันเทิง Karaoke หรือ Home Theatre เต็มรูปแบบ หรือจะเป็นงานฝึกอบรม งานนำเสนอในออฟฟิส ก็ยอดเยี่ยม แนะนำเลยค่ะ ในวงเงินเท่านี้

เหมาะใช้ฉาย คาราโอเกะ ราคาถูก ความสว่าง 2000lm  ฉายได้ 80-130 นิ้ว เล่นไฟล์ HD ได้มีพอร์ท HDMI,SVGA 800*600 pixels 1080p เจ๋งจริงสำหรับ คอเพลง Mini Projector HD ของดี ราคาถูก แบบนี้ ไม่มีอีกแล้ว >>> คือ..เริ่ดดดดอ่ะ!!!

 ******************************************************** 

สนใจสั่งซื้อโทร 0955397446 คุณกิ่ง (หยุดเสาร์อาทิตย์)
Line : missingyou444
สั่งซื้อ โอนเงิน กสิกร 341-2-48508-3 
กิ่งฟ้า ดาราสวรรค์(Kingfah Darasawan) 

*********************************************************
เราลดราคาเยอะเลยค่ะ ส่ง EMS กทม วันเดียว เพิ่ม 200 ค่าส่ง
ต่างจังหวัด 2-3 วันถึง เพิ่ม 200 ค่าส่ง 
พกง. เพิ่ม 200 บาท จ่ายรับของได้ที่ไปรษณีย์ทั่วไทย

*********************************************************
กรณีจ่ายเงินปลายทาง ขอความกรุณาอยู่รอรับสินค้า หรือไปรับ
สินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทางให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ เพราะถ้าท่านไม่ไปรับ
ตามกำหนดสินค้าจะถูกตีกลับ ทำให้ทางร้านเสียค่าขนส่งไปฟรีๆ  

*********************************************************

 Product Feature:

 - The professiona appearance design for ventilation has largely improved the stability and life time for the projector;

- The Led lamp can works for over 20 thousand hours, and can provide beautiful colors;

- Manual focus adjusting, get picture from 50-120 inches.

- Native resolution :800x600 pixels support 1080p Full HD

- Adopt LED Lamp as the light source ,It can works for more than 20,000 hors ,and LCD Display technology ,It can provide beautiful colors .

- Professional trouble shooting and protection measures;

- The projector is small and light, easy to carry with;

- Easy changing in 16:9 and 4:3 aspect ratio;

- Low power consumption, echo-oriented;

*Multi-function interface:AV,VGA,SD,USB;HDMI Build -in Stero Speakers

*Vehicle power supply supported, easy to use.

 Specification ,

Model

ABLE 800+

Image system

Single LCD Display Technology

Resolution

Native 800*600 pixels support 1080P 1920*1080P

Lamp

LED 20,000hrs life

Brightness

2000 lumens

Contrast

1500:1

Aspect ratio

4:3,16:9

Picture size

50-120 inch (diagonally)

color

16770K

Input terminal

HDMI/AV/USB/SD/VGA

Speaker

2W*2

Projecton distance

1-5.0M

Output terminal:

12V Power source and stereo earphone

Weight

3kg

Demension

127x126x56mm

Menu

English chinese Spanish ,Italian etc

Projection model:

Front/rear projection

Power consumption

24W

Accessories

Power adapter, AV cable, Manual book, Remote control

Support Video files

MPEG1(.dat;,.mpg. Mpeg), MPEG2(.mpg); MPEG4(.avi, .mp4);

RM,RMVB(.rm, .rmvb); H264(.mkv, .mov); MOV (.avi; .mp4);

Mjpeg(.avi); FLV (.flv) ; VC1( .wmv, .asf), DIVX(.DIVX, .avi)

Support Audio files

WMA, MP3, M4A

Support Image files

JPEG/BMP/GIF/PNG

Standard accessories

1pc User manual, 1pc Power cable,VGA Cable

1pc Remote control

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
คมสันต์ ชนะเคน
คมสันต์ ชนะเคน
119.42.95.x
14 ก.ย. 2558 13:03 น.
หัวข้อ :รายละเอียดเพิ่มเติม
1.ระยะห่างจากเครื่องถึงจอที่ภาพคมชัดที่สุดกี่เมตรครับ
2.รับประกันกี่ปีและเคลมได้ไหม
3.วิธีการส่งมีแบบใดบ้างบ้างมีค่าใช้จ่ายไหม
4.มีอะไรเปลี่ยนจำหน่ายไหมกรณีหมดการรับประกัน
5.หลอดภาพมีอายุการใช้งานเท่าไร ราคาเท่าไร
1. ระยะห่างจากเครื่องที่ให้ภาพคมชัดประมาณ 3-6 เมตรค่ะ
2. รับประกัน 1 ปี
3. ส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง หรือไม่ก็โอนผ่านธนาคารแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกค่ะ
4. หลอดภาพมากกว่า 20,000 ชั่วโมง
5. ถ้าหมดรับประกัน สามารถฝากซื้อกับทางเราได้ค่ะหลอดและอุปกรณ์ต่างๆ (ทางไทยมีจำหน่ายเหมือนกันแต่ไม่มาก)
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
16 ต.ค. 2558 21:46 น.
คมสันต์ ชนะเคน
คมสันต์ ชนะเคน
110.77.241.x
12 ก.ย. 2558 10:25 น.
หัวข้อ :able 80 plus+ ดูทีวีได้ไหมครับ
able80plus+ ดูทีวีได้ไหมครับ
ดูได้ค่ะ ต่อเข้ากับกล่องจานดาวเทียมในบ้านได้เลยค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
14 ก.ย. 2558 09:54 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาสันกำแพง สนง.ย่อยสาขาบ่อสร้าง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

RECOMMENDED

CONTACT US

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม936,436 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด550,082 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.พ. 2555
ร้านค้าอัพเดท25 พ.ค. 2561

CATEGORY

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านThaiMiniProjector.com
ร้านThaiMiniProjector.com
www.thaiminiprojector.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

RECOMMENDED

RANDOM PRODUCTS

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก