lnwshop logo

อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ

อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ
อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 1อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 2อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 3อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 4อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 5อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 6อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 7อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 8อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 9อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 10อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 11อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 12อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 13อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 14อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 15อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 16อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 17อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 18อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 19อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 20อุ๊ย!เริ่ดดดอ่ะ!! Projector LED806Plus!!! พี่หมื่นขราา ออเจ้าอยากได้เจ้าค่ะ! นะๆๆๆ คุณพี่!!!!" เค้าบอกว่ามี wifi andriod ด้วยอ่ะ ออเจ้าไม่ได้ดูทีวีเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ จัดให้น้องสักเครื่องนะเจ้าคะ (รอพี่หมื่นซื้อให้ออเจ้าอยู่เจ้าค่ะ) รักนะจุ๊บๆ thumbnail 21
หมวดหมู่ 1) Portable Projector รุ่นพกพา ไปไหนไปกัน นำหนักเบาเหาะ กินไฟน้อย ราคาจิ๊บๆ
ราคาปกติ 29,900.00 บาท
ลดเหลือ 13,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 SO HOT! LED806plus WIFI ANDROID

 

product details (รายละเอียดของสินค้า) 

สุดยอดโปรเจคเตอร์ของดีราคาถูกของเรา เป็นยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นที่ สามารถต่อระบบ TV ได้และได้หลอดภาพ LED อายุการใช้งาน 20,000ชั่วโมง- 50,000ชั่วโมง รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนชอบเน้นความคมชัดและความสว่าง โดยฉะเพราะความคมชัดของภาพที่มีความละเอียดมากแบบ Full HD โดยท่านจะดูหนังได้แบบสะใจ แถมมีความสว่างมากกว่าถึง 2800-3000 ลูเมน และมีพอร์ต เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน VGA ต่อ HDMI 2ช่อง, ต่อ USB 2 ช่อง หรือต่อเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ ผ่านช่อง AV,HDMI และมีคุณสมบัติสามารถรับชม TV ในตัว เหมาะสำหรับอาจารย์ หรือวิทยากร ที่ต้องการนำไปสอนหนังสือในห้องเรียนที่มีความสว่างมากต้องการหน้าจอใหญ่ๆ สามารถที่จะทนแสงความสว่างจากหลอดไฟนีออนในห้องเรียนได้สบายๆเพราะมีความสว่างสูงถึง 2800-3000 ลูเมน และยังเหมาะกับนักดูหนังฟังเพลง ที่นำไปทำโฮมเธียเตอร์ ได้เครื่องนี้ไปแทบไม่ต้องไปโรงหนังเลยนอกจากนี้ยังเหมาะกับนักธุรกิจ พนักงานOffice ที่จะพรีเซ้นงานที่มองหา Projector ที่พกพาแบบสบายๆ ไปพรีเซ้นพกพาได้สะดวกเพียงต่อมือถือหรือ แฟรชไดร์ พร้อมนำเสนองานได้เลย ไม่ต้องยุ่งยากหอบหิ้วคอมพิวเตอร์ 

รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ อัพเกรดมาใหม่และเป็นรุ่นที่สุดยอดที่สุดของเราเท่าที่มีความสว่างสูง ความละเอียดภาพสุดยอดแถมหลอดภาพ LED 20,000- 50,000 ชั่วโมง หลอดภาพของProjector ยี่ห้อดังๆตามท้องตลาดเป็นหลอดไส้ใช้ได้แค่ 1000-2000 ชั่วโมงแถมหลอดภาพราคคาแพง) ดังนั้น นี่คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างหลอดภาพ LED แบบใหม่ และหลอดภาพแบบเดิม ใช้ดูหนังฟังเพลง สร้างโฮมเธียเตอร์ในบ้าน หรือออฟฟิต ทำห้องประชุมได้สบาย

คุณสมบัติของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้คร๊าาา!!!


คุณลูกค้าอย่าลืมรีวิวมุมนี้นะคะ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของท่านว่าคุณสมบัติและการทำงานของรุ่นนี้ ตอบโจทย์ท่านได้ครบทุกข้อหรือใกล้เคียงที่สุดหรือไม่  (ราคาถูกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะ.....จริงๆ)

 • การออกแบบที่สมบูรณ์และระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าทึ่ง โดยระบบภายในทำจากอลูมิเนียม ซึ่งสามารถทำให้การใช้งานมีเสถียรภาพอย่างมากและอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
 • อายุการใช้งานของหลอด LED ที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง และยังให้ภาพสีที่สวยงาม คมชัดสุดๆ
 • ด้วยความละเอียดถึงระบบ WXGA ละเอียดถึง 1280x800 พิกเซลและรองรับได้ถึง 1920x1080 (เมื่อต่อกับ Computer หรืออุปกรณ์ที่มีความละเอียด HDMI)
 • รองรับทุกพอร์ตที่ท่านต้องการ เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นได้เกือบทุกชนิด
 • มีช่องต่อ HDMI ถึง 2 ช่องพร้อมช่องต่อต่างๆครบครัน ให้ต่อเครื่องเล่นแบบไฮเดฟแบบสะใจ
 • ระบบแสงที่บูรณ์ด้วยหลอด LED 120 วัตต์แบบ Ultra-high-power ที่ทำให้มีความสว่างถึง 2800 ลูเมน
 • เทียบเท่าโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ราคาถูกว่าเท่าตัว
 • ออกแบบด้วยวัสดุกันฝุ่นจึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด
 • เพิ่มความคมชัดจากรุ่นเดิมเป็น 3500:1
************************************************************************

Refer by these video : 

https://www.youtube.com/watch?v=8zQf_Jsvoak&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=gdEmnkpl900

****************************************************************

 สิ่งที่จะได้ไปพร้อมโปรเจคเตอร์รุ่นนี้...

 • เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 33.6 x 26.3 x 11.8cm.
 • รีโมทย์คอนโทรล
 • HDMI Cable,
 • VGA Cable,
 • สายไฟเชื่อมต่อ, 
 • คู่มือ, 
 • และใบรับประกันค่ะ. (รุ่นนี้เรารับประกันสินค้าถึง 2 ปีค่ะ) เจ๋งมะๆ!!!!!

****************************************************************

 

 


 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาสันกำแพง สนง.ย่อยสาขาบ่อสร้าง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

RECOMMENDED

CONTACT US

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม942,179 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด554,361 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.พ. 2555
ร้านค้าอัพเดท14 ก.ค. 2561

CATEGORY

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านThaiMiniProjector.com
ร้านThaiMiniProjector.com
www.thaiminiprojector.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

RECOMMENDED

RANDOM PRODUCTS

รหัสสินค้า
27,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก